Yhdistys

Iftin Seura ry on perustettu vuonna 1996 ja rekisteröity seuraavana vuonna. Yhdistyksen päätavoitteena   on järjestää pääkaupunkiseudulla niitä palveluita, joita somalialaiset perheet tarvitsevat, etenkin naiset ja lapset. Yhdistys vuokrasi 384 m2 toimitilat Espoon Suvelasta syyskuussa 2000.
Toimintakeskus on avoinna säännöllisesti arkisin klo 10:00-20:00 sekä viikonloppuisin klo 10-21:30, poikkeuksena sunnuntai klo 11-20.30. Lisäksi toimintakeskus on avoinna tarvittaessa erilaisia tilaisuuksia varten. Jäsenmäärä on   yhteensä 603 henkilöä ( yli puolet eli  320 jäsenistä ovat lapsia ja nuoria, jotka ovat alle 29 vuotiaista).
Iftin seura ry:n toimintaideana on monikulttuurisuuden tukeminen niin, että espoolaiset maahanmuuttajat löytäisivät oman paikkansa suomalaisessa yhteiskunnassa ja pääsisivät hyödyntämään omia voimavarojaan. Iftin Seura ry pyrkii myös lisäämään vuorovaikutusta maahanmuuttajien ja suomalaisten välillä.  Tällainen kanssakäyminen vähentää rasismia ja sen ei-toivottuja ilmenemismuotoja sekä edistää  molemminpuolista suvaitsevaisuutta. Yhdistyksen henkilökunta koostuu yhdistelmätuella palkatuista työntekijöistä, harjoittelijoista sekä   vapaaehtoistyöntekijöistä. Lisäksi yhdistyksen tilaisuuksissa luennoi eri alojen asiantuntijoita

TUEMME VANHEMMUUTTA

Pyrimme kehittämään maahanmuuttajanuorten ja heidän vanhempiensa välistä kommunikaatiota silloin, kun vanhemmat kokevat menettäneensä oman auktoriteettiasemansa perheessä sekä oman kulttuurinsa arvostuksen. Maahanmuuttajaperheissä on erityisongelmina korkeampi työttömyys, ammatillisen pätevyyden hankkimiseen liittyvät ongelmat, monilapsisuudesta johtuva asumisahtaus, oman äidinkielen oppimismahdollisuuksien vähäisyys sekä yhteisten kohtaamispaikkojen puuttuminen. Lisäksi järjestämme mm. terveysvalistusta.

ESPOO MONIKULTTUURISEKSI JA RASISMISTA VAPAAKSI VYÖHYKKEEKSI

Keskuksen toimintaideana on monikulttuurisuuden tukeminen Suomessa, jotta espoolaiset maahanmuuttajat löytäisivät oman paikkansa suomalaisessa yhteiskunnassa ja pääsisivät hyödyntämän omia voimavarojaan. Pyrimme lisäämään vuorovaikutusta maahanmuuttajien ja tavallisten suomalaisten välillä. Tällainen kanssakäyminen vähentää rasismia ja sen ei-toivottuja ilmenemismuotoja sekä edistää molemminpuolista suvaitsevaisuutta.

TARJOAMME NEUVONTAPALVELUITA

Toimintakeskus tarjoaa neuvontaa, koululaisten tukiopetusta, urheiluaktiviteetteja, erilaista kurssitoimintaa aikuisille ja ohjausta työnhaussa sekä tekee omakielistä tiedotus- ja valistusmateriaalia. Tavoitteenamme on kehittää yhteistyömuotoja maahanmuuttajayhdistysten
ja muiden toimijoiden välillä, jotta voisimme palvella paremmin espoolaisia maahanmuuttajia. Pyrimme aktivoimaan maahanmuuttajia toimijoiksi, koska he ovat parhaita asiantuntijoita omissa asioissaan. Toimintakeskuksen henkilökunta toimii vapaaehtoistyöntekijöinä.